Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a SMART Ingatlan Kft. (a továbbiakban: SMART Ingatlan).

 
A SMART Ingatlan tájékoztatja a www.smartingatlan.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 

1.  

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A SMART Ingatlan kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a SMART Ingatlan nyilvántartsa, illetve kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a SMART Ingatlan a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
 

2. 

A SMART Ingatlan az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül (Eszközök > Beállítások > Adatvédelem), azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.

A weboldalon alkalmazott cookie-k segítségével a SMART Ingatlan az oldalra látogatók számára a későbbiekben érdeklődési körüknek megfelelő ajánlatokat tud nyújtani, megkönnyítve ezzel a legújabb szolgáltatások és információk megismerését. Ezeket a hirdetéseket külső szolgáltatók (közöttük a Google) jelenítik meg, internetes webhelyek reklámfelületein. A Látogató a Google rendszerében letilthatja az érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.
A SMART Ingatlan a fenti adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

 

3. 

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a SMART Ingatlan figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.
 

4.  

A SMART Ingatlan abból a célból kezeli a Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a SMART Ingatlan ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:
a.) a SMART Ingatlan márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;
b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
c.) a SMART Ingatlan márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.
A SMART Ingatlan a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően, célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:
a.) a SMART Ingatlan Kft. közvetlen és közvetett tulajdonosi érdekkörébe tartozó vállalkozások;
b.)a SMART Ingatlan márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltattatók részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
c.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.
A SMART Ingatlan haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.
 

5.  

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a SMART Ingatlan által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.
A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a SMART Ingatlan Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A SMART Ingatlan a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, és teszi meg a szükséges intézkedést.
A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.
 

6.  

A SMART Ingatlan minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A SMART Ingatlan a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
 

7.  

A weboldalon található, más (nem a SMART Ingatlan által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a SMART Ingatlan felelősséget nem vállal.
 

8.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a SMART Ingatlan felelősséget nem vállal.
 

9.  

A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
SMART Ingatlan Kft.
Cím: 1051 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky  utca 12. VI. emelet 604.
Telefon: +36-1-796-3180
Fax: +36-1-796-31-89
Megosztás emailben